گزارش لحظه به لحظه العالم از نتایج انتخابات پارلمانی لبنان

گزارش لحظه به لحظه العالم از نتایج انتخابات پارلمانی لبنان
سه شنبه 27 ارديبهشت 1401 - 10:22

وزارت کشور لبنان نتایج انتخابات پارلمانی در اكثر مراكز رای گیری را رسما اعلام کرد.

العالم - لبنان

اما در مورد نتایج انتخابات در 15 حوزه انتخابیه، نتایج به شرح زیر است:
-حوزه اول جنوب (صيدا - جزين) برندگان: غاده ایوب، عبدالرحمن البزری، اسامه سعد، سعید الاسمر و شربل مارون مسعد..

-حوزه دوم جنوب ( صور – الزهراني)، مشارکت رای دهندگان 48.8 درصد بوده و برندگان: ننبیه بری، حسن عز الدین، حسین جشی، علی خریس، عنایت عزالدین، عادل عسیران و میشال موسی.

-حوزه سوم جنوب (بنت جبيل - النبطية - مرجعيون وحاصبيا)،برندگان: حسن فضل الله، محمد رعد، علی فياض، هانی قبيسی، علی حسن خليل، إلياس جرادی، أيوب حميد، قاسم هاشم، فراس حمدان، أشرف بيضون، وناصر جابر.

-حوزه اول بقاع زحله، مشارکت رای دهندگان 49.5 درصد بود و برندگان: ميشال ضاهر، بلال الحشيمی، جورج عقيص، الياس اسطفان، سليم عون، جوج بوشكيان، ورامی ابو حمدان.

-حوزه دوم بقاع (البقاع الغربي - راشيا) برندگان: قبلان قبلان، وائل أبو فاعور، ياسين ياسين، حسن مراد، شربل مارون وغسان السكاف.

-حوزه سوم بقاع ( بعلبك -الهرمل)، برندگان: حسين الحاج حسن، غازی زعيتر، ايهاب حماده، علی المقداد، ابراهيم الموسوی، آنتوان حبشی، جميل السيد، سامر التوم، ينال محمد صلح وملحم محمد الحجيری.

-حوزه اول جبل لبنان (كسروان جبيل) برندگان: زياد الحواط، رائد برو، ندا البستانی، نعمة افرام، شوقی الدكاش، فريد الخازن، سيمون ابی رميا، وسليم الصايغ.

-حوزه دوم جبل لبنان (المتن)، برندگان: ملحم الرياشی، سامي الجميّل، الياس حنكش، ابراهيم كنعان، ميشال المر، هاغوب بقرادونيان، الياس بو صعب، رازی الحاج

-حوزه سوم جبل لبنان (بعبدا)، برندگان: علي عمّار، بيار بو عاصی، هادی ابو الحسن، آلان عون، وفادی علامه، وكميل شمعون.

-حوزه چهارم جبل لبنان (الشوف-عاليه)،برندگان: مارك ضو، اكرم شهيب، نزيه متى، راجی السعد، تيمور جنبلاط، جورج عدوان، مروان حماده، نجات عون صليبا، سيزار ابی خليل، بلال عبد الله، حليمه قعقور، غسان عطاالله، وفريد البستانی.

-حوزه اول بیروت (الأشرفية المدور الرميل) برندگان: غسان حاصبانی - نقولا صحناوی - نديم الجميّل - جان طالوزيان - بولا يعقوبيان - آغوب ترزيان - جهاد بقردونی - سينتيا زرازير

-حوزه دوم بیروت، برندگان: ابراهيم منيمنه، امين شری، فؤاد مخزومی، عدنان طرابلسی، عماد الحوت، ملحم خلف، مصطفى خواجه، محمد بدر، وضاح الصادق، فيصل الصايغ، ادگار طربلسی.

-حوزه اول شمال، برندگان: محمد يحيى، مصطفى سليمان، وليد البعرينی، جيمی جبور، أسعد ضرغام، سجيع عطيه، احمد رستم.

-حوزه دوم شمال، برندگان: احمد الخير، عبد العزيز الصمد، جهاد الصمد، اشرف ريفی، طه ناجی، ايهاب مطر، عبد الكريم كباره، رامی فنج، الياس خوری، فراس السلوم، جميل عبود.

-حوزه سوم شمال (البترون - بشري - زغرتا -الكورة) ،درصد مشارکت 44.2% و برندگان: جبران باسيل، غياث يزبك، وليام طوق، ستريدا جعجع، تونی فرنجيه، ميشال معوض، ميشال الدويهی، جورج عطاالله، فادی كرم، و اديب عبد المسيح.

قاضی بسام مولوی وزیر کشور لبنان امروز سه شنبه نتیجه نهایی حوزه دوم شمالی را اعلام کرد که در آن میزان مشارکت به 38.5 درصد رسید.

برندگان حوزه اول شمال

مولوی اسامی برگزیدگان حوزه اول شمال را به این شرح اعلام کرد: محمد یحیی، مصطفی سلیمان، ولید البعرینی، جیمی جبور، اسعد ضرغام، سجیع عطیه، احمد رستم.

برندگان حوزه دوم شمال

احمد الخیر، عبدالعزیز الصمد، جهاد الصمد، اشرف ریفی، طاها نقی، ایهاب مطر، عبدالکریم کباره، رامی فنج، الیاس خوری، فراس السلوم، جمیل عبود

برندگان حوزه دوم بیروت

وزیر کشور لبنان اسامی برندگان در حوزه دوم بیروت به این شرح اعلام کرد: ابراهیم منیمنه، امین شری، فؤاد مخزومی، عدنان طرابلسی، عماد الحوت، ملحم خلف، مصطفی خواجه، محمد بدر، وضاح الصادق، فیصل الصایغ، ادگار طرابلسی.

قاضی بسام مولوی، وزیر کشور لبنان در یک کنفرانس مطبوعاتی که در این وزارتخانه برگزار شد، گفت: "علیرغم همه تردیدها، ما توانستیم انتخابات را به نحو احسن برگزار کنیم و همه کمپین هایی که با نتایج شمارش آرا همراه بودند مطمئن شدند که تأثیری بر کار ما و قضات نمی گذارند. آنها همکنون حضور دارند و شب را به روز رسانده اند".

به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، بسام مولوی افزود: "مشارکت رای دهندگان خوب است، کم نبود، تقریبا کمی کمتر از درصدی است که در انتخابات قبلی به دست آمده بود".وی از مدیران، دو اداره کل، تیم داخلی و نیروهای امنیتی و نظامی که برای بهتر برگزار شدن انتخابات تلاش کردند، تشکر کرد. او گفت: "سیستم ما نتایج را به صورت متوالی، نگارش به نگارش و هر زمان که اعداد داشته باشیم، نشان می دهد."

مولوی نتایج را در این مراکز رای گیری: دوم جنوب، اول جنوب، کسروان، بقاع اول و بقاع دوم به شرح زیر اعلام کرد:

برندگان در مرکز دوم جنوب صور و روستاهای صیدا:

نبیه بری، حسن عز الدین، حسین جشی، علی خریس، عنایت عزالدین، عادل عسیران و میشال موسی.

مرکز اول جنوب:

غاده ایوب، عبدالرحمن البزری، اسامه سعد، سعید الاسمر و شربل مارون مسعد.

جبل لبنان جبیل و کسروان:

زیاد الحواط، رائد برو، ندا البستانی، نعمت افرام، شوقی الدکاش، فرید هیکل الخازن و سیمون ابی رمیا.

مرکز اول بقاع زحله:

ميشال ضاهر، بلال الحشيمی، جورج عقيص، الياس اسطفان، سليم عون، جوج بوشكيان، ورامی ابو حمدان.

مرکز سوم بقاع-بعلبک الهرمل:

حسین حاج حسن، قاضی زعیتر، ایهاب حماده، علی مقداد، ابراهیم الموسوی، آنتوان حبشی، جمیل السید، ینال الصلح و ملحم الحجیری.

مرکز اول جبل لبنان:

زياد الحواط، رائد برو، ندا البستانی، نعمت افرام، شوقی الدكاش، فريد الخازن، سيمون ابي رميا، وسليم الصايغ.

مرکز دوم بقاع:

قبلان قبلان، وائل أبو فاعور، ياسين ياسين، حسن مراد، شربل مارون وغسان السكاف.

مرکز سوم جبل لبنان بعبدا:

علي عمار، بيار بو عاصی، هادی ابو الحسن، آلان عون، فادي علامة، وكميل شمعون”.


مولوی در پاسخ به سوالات خبرنگاران با اشاره به اینکه "شفافیت از ویژگی های انتخابات کنونی است" بر این موضوع تاکید کرد که او "نماینده مردم لبنان در انتخابات است".

او توضیح داد: "هیچ پروسه ای از شمارش آرا در تاریکی انجام نشد و آنچه انجمن "لادی" اعلام کرد نادرست است، اتفاقی که افتاد این بود که برق داخل اتاق مرکز رأی گیری در سوکلین الکرنتینا قطع شد، بنابراین سیم اتصالی برداشته شد و در چند ثانیه قبل از شروع روند شمارش و قبل از باز کردن جعبه، که محکم بسته شده بود، برق دوباره برقرار شد. " و گفت:"علیرغم همه شرایط، ما انتخابات را با اندک ایراداتی برگزار کردیم، با امید به اینکه کاملا آن را بدون نقص برگزار کنیم."

مولوی از "توصیف انتخابات به ناامیدکننده نسبت به انتخابات 2018" خودداری کرد. و گفت: "در همه انتخابات در سراسر جهان درصدهای مشارکت رأی دهندگان وجود دارد. ما از لبنانی‌ها خواستیم که به طور گسترده در انتخابات شرکت کنند تا لبنان را با عزم و اراده و امید به لبنان فردا منتقل کنیم و به لبنانی که می‌خواهیم برسیم."

وی افزود: لبنان برای همه ماست و ما باید در نجات آن مشارکت کنیم و این کشور اصیل عربی باقی می ماند، کشوری که با ویژگی های منحصر به فرد متمایز است، زیرا به چیزی جز لبنان شباهت ندارد.

وی در پاسخ به سوالی توضیح داد که: "درصد رأی‌ دهی مهاجران برای حوزه‌هایی بود که شاهد رأی‌گیری قوی در داخل بودند".و گفت:"ما از درصد رای مهاجران و کارمندان امیدوار بودیم که مشارکت در داخل کشور بیشتر شود."

وی افزود: همه مشکلات و ایرادهای امنیتی، تدارکاتی و اداری به سرعت برطرف شد و هیچکس از رای دادن محروم نشد و با حضور 6900 نگارنده اتفاقی که افتاد عادی بود.

وی خاطرنشان کرد: "عاملان مشکلات تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت."

و توضیح داد که: "ایرادات نسبت به مراکز رای گیری بسیار اندک است، و مشکلاتی که در روز انتخابات پیش آمده اندک و تاثیری بر اعتبار این انتخابات ندارند، و در همان زمان به آنها رسیدگی شد، ما توانستیم برق را به خوبی تامین کنیم، و سرویس های امنیتی آماده بودند."

و تاکید کرد که: "انتخابات منصفانه و شفاف برگزار شد و نامزدی که در بعلبک هرمل اعتراض کرد، پیروز شد"، با اشاره به اینکه "اتفاقات رخ داده تأثیری بر نتیجه انتخابات نداشته است".

وی تکذیب کرد که جعبه های گمشده ای در خارج از کشور وجود داشته باشند و صندوق شماره 18که از آلمان آمده گم نشده است.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها