چرایی خشم "کلوپ جهانی تروریست ها" از سپاه

چرایی خشم
شنبه 1 بهمن 1401 - 10:39

همه ملت های عربی و اسلامی و همه ملتهای جهان که به نحوی تجریه ای از آتش افروزی استعمار، جنگ ها، کودتاها و اقدامات مداخله جویانه کشورهای غربی دارند، به خوبی می دانند که منظور غرب از تروریسم با آن چیزی که ملت ها از این کلمه فهمیده اند کاملا متناقض است، منظور غرب از تروریسم نه قاتلان و عاملان کشتار مردم، بلکه همان چیزی است که ملتها به آن "مقاومت" در برابر استکبار می گویند.

العالم - تحلیل روز

تمام جنبش های آزادی خواهانه در جهان اسلام، آفریقا و آمریکای لاتین، از نظر غربیها، جنبش های تروریستی هستند فقط به این دلیل که به خود جرأت مقاومت در برابر استعمار غرب را داده اند. امروز نیز همه سازمان ها و جنبش ها، احزاب و شخصیت هایی که در برابر رژیم صهیونیستی در فلسطین مقاومت می کنند، از نظر غرب، سازمان ها، جنبش ها، احزاب و شخصیت های "تروریستی" هستند.

در عصر حاضر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران، از بزرگترین مخالفان رژیم صهیونیستی در فلسطین و از بزرگترین مخالفان سیطره جویی آمریکا و غرب در منطقه و از مهمترین عوامل شکل گیری محور مقاومت از ایران تا عراق، سوریه، لبنان و یمن به شمار می رود؛ و همین محور مقاومت است که همواره در کمین نقشه های غرب برای تحمیل سیطره رژیم صهیونیستی بر منطقه و ملت های منطقه بوده و هست.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در تشریح علت حقیقی تصمیم اخیر پارلمان اروپا علیه پاسداران و گنجاندن آن در به اصطلاح "فهرست سیاه سازمان های تروریستی" با اشاره به این حقیقت گفته است: "علت اصلی خشم کلوپ جهانی تروریست ها" از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این است که سپاه، بزرگترین نهاد مبارزه با تروریسم در جهان است و رژیم آپارتاید اسرائیل بزرگ ترین هویت تروریستی سازمان یافته جهان، رژیم انگلیس بنیانگذار و رژیم آمریکا بزرگترین حامی آن است. علت خشم "کلوپ جهانی تروریست‌ها" از سپاه روشن است؛ "سپاه بزرگترین نهاد ضدتروریسم جهان" است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به گواه همه همواره طلیعه دار مبارزه با تروریسم غربی - که در رژیم صهیونیستی و گروه های تکفیری از جمله "داعش " نمود یافته است – بوده و همواره در کنار ارتش های ملی و گروه های مقاومت در کشورهای منطقه برای دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت کشورهایی – که مورد حمله غرب واقع شده اند – مبارزه کرده و از زندگی غیر نظامیان از هر نژاد و دین و مذهبی دفاع کرده است و مانع تحقق نقشه های غرب و رژیم صهیونیستی و گروه های تکفیری در منطقه شده است.

امروزه غرب تصور می کند که زمان گرفتن انتقام از قدرت برتر منطقه که در برابر تروریسم ایستاده است، فرا رسیده و از این رو سعی می کند آن را به آشوب هایی که خود با استفاده از سازمان های جاسوسی و عناصر خود در داخل ایران ایجاد کرده و بر آن نظارت دارد سرگرم کرده و در این راه با دستاویز قرار دادن مرگ یک دختر جوان، و با استفاده از امپراطوری رسانه ای خود و حمایت مالی عرب های مرتجع از جمله عربستان، به جنگ روانی متوسل شده است.

به نظر می رسد رؤیای غرب برای ضربه زدن به بزرگ ترین قدرتی که در برابر نقشه هایش در منطقه ایستاده است، چندان دوام نیاورده و خیلی زود با اعلام مخالفت قاطعانه ملت ایران با آشوب گری و اغتشاش، برباد رفت.

ضربه دردناکی که غرب از ملت ایران خورد، توازن آن را طوری به هم زد که مرتکب اشتباهی بزرگتر شد و با قرار دادن بزرگترین نهاد نظامی رسمی در جمهوری اسلامی در "فهرست تروریسم اروپایی" ضعف و ناامیدی خود را در برابر ایران به نمایش گذاشت.

این اقدام اروپا به هر دلیلی صورت گرفته باشد، هرگز نمی تواند بر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران که سمبل قدرت این کشور است، تاثیر بگذارد و هرگز نخواهد توانست ایران را وادار به عقب نشینی و امتیاز دادن در مذاکرات هسته ای کند یا دست از حمایت از ملت های مستضعف از جمله ملت فلسطین بردارد یا این کشور را وادار کند در برابر آمریکا زانو بزند. بنابراین این تصمیم، جز خفت و ننگ برای اروپا پیامدی نخواهد داشت و پرده از خفت و تبعیت کورکورانه اروپا از آمریکا بر می دارد.

احمد محمد - العالم

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها