ماکرون نفت روی آتش می ریزد!

يکشنبه 28 اسفند 1401 - 12:11

خبر تصویب قانون افزایش اجباری سن بازنشستگی و بدون رای مجلس همچون نفت بر آتش مردم خشمگین در خیابان های فرانسه ریخته شد که هفته هاست این اقدام را رد و بدان اعتراض می کنند.

العالم - اروپا

خیابان‌های پاریس به عرصه‌ شلیک، آتش‌سوزی و دستگیری تبدیل شده است، در حالی که اتحادیه‌ها بر ادامه اعتصاب‌ها با خشونت بیشتر اصرار دارند.

از نظر سیاسی، ظاهراً ماکرون در انزوا قرار گرفته زیرا اپوزیسیون به رهبری جناح راست افراطی، کار خود را برای سلب اعتماد از دولت آغاز کرده که به 287 رای در پارلمان نیاز دارد. اپوزیسیون تاکنون موفق شده 250 رای جمع کند و در حال حاضر برای متقاعد کردن جمهوری خواهان و راست میانه برای تکمیل حد نصاب در تلاش است.

ناظران سیاسی نسبت به آشفتگی اوضاع در کشور فرانسه هشدار می دهند که در صورت ادامه تنش و تشدید تظاهرات خیابانی، ممکن است شاهد شوک های سیاسی و امنیتی باشد.

با اقدام پر ریسکی که ماکرون انجام داد، به نظر می رسد که نسخه 4 سال باقی مانده او در کاخ الیزه درهم پیچیده خواهد شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها