سرزمین‌های اشغالی بهشت جنایتکاران

دوشنبه 8 خرداد 1402 - 22:35

کانال 12 رژیم صهیونیستی فاش کرد که طبق تحقیقات گسترده، تعداد زیادی از باندهای جنایتکار و سازمان یافته در رژیم اشغالگر اخیراً فعالیت های خود را به دبی منتقل کرده اند. بر این اساس، پلیس رژیم صهیونیستی به پلیس امارات که از خطر این باندها اطلاعی نداشت، هشدار داد.

العالم - فلسطین اشغالی

«فارس الصرفندی» خبرنگار العالم در بیره واقع در فلسطین اشغالی گزارش داد که بیشتر معضلات پیش روی رژیم اشغالگر صهیونیستی جنایات سازمان یافته و باندهای جنایتکار است که زندگی بسیاری از صهیونیست‌ها را به جهنم تبدیل کرده است؛ خیابان های تل آویو و دیگر شهرهای داخل سرزمین های اشغالی فلسطین اغلب شاهد کشتار و بمب گذاری به عنوان تسویه حساب های خانوادگی هستند.

شبکه عبری 12 اطلاعاتی در مورد انتقال تعدادی از این خانواده های جنایتکار و باندهای سازمان یافته به دبی و تشکیل مراکزی برای آنها در این شهر اماراتی فاش کرد.

بر اساس گزارش این شبکه، پس از روند عادی سازی با امارات، این باندهای سازمان یافته فرصتی یافتند تا به دبی و امارات بروند، به ویژه این که به خاطر سهولت تردد از آنجا به کشورهای دیگر به بهشت جنایتکاران تبدیل شده است.

نکته عجیب در گزارش این است که پلیس دبی هیچ اطلاعاتی در مورد این خانواده های جنایتکار ندارد و اگر هشدار پلیس رژیم صهیونیستی به امارات و همکاری اش با پلیس این کشور نبود، این باندها همچنان به فعالیت خود ادامیه می دادند، بدون اینکه کسی در امارات از کار آنها یا حتی وجدشان در آنجا خبر داشته باشد.

اخیراً پلیس رژیم صهیونیستی از طریق نماینده خود در سفارت این رژیم در امارات از پلیس امارات خواسته است تا تعدادی از جنایتکاران را به پلیس رژیم صهیونیستی یا پلیس بین المللی تحویل دهد.

به گفته ناظران سیاسی، عادی سازی رایگان روابط با رژیم اشغالگر جز دردسر برای کشورهای سازشکار نداشت، اما کسانی که مشتاقانه به سمت این رژیم شتافتند، حال باید عواقب بد کار خود را نظاره گر باشند. صهیونیست ها در ازای ده‌ها اقدامی که اعراب برای آنها انجام دادند، جز بدبختی و حضور باندهای جنایتکار صهیونیستی در خاک دبی، ارمغانی به همراه نیاوردند.

صرفندی در پایان خاطر نشان کرد که همزمان با سهولت رفت و آمد برای جنایتکاران صهیونیست به کشورهای دیگر، ورود و خروج برای فلسطینیان به عنوان صاحبان اصلی این سرزمین، ممنوع است.

پربیننده ترین خبرها