مناظره جنجالی زیباکلام و جبرائیلی

مناظره جنجالی زیباکلام و جبرائیلی
این مناظر پیرامون بررسی عملکرد دولت یازدهم با حضور زیباکلام و جبرائیلی در خبرگزاری فارس برگزار شد.

نظرات

ارسال نظر