گفت وگوی واقعی در بحرین هنوز آغاز نشده است

گفت وگوی واقعی در بحرین هنوز آغاز نشده است
دوشنبه 7 اسفند 1391 - 21:15

منامه، العالم - نماينده سابق فراكسيون الوفاق در پارلمان بحرين گفت: جلسات دوجانبه دولت و گروه هاي مخالف، گفتگو نيست بلكه مقدمه و روزنه اي براي وارد شدن به گفتگوي واقعي طبق خواسته مخالفان است.

" سيد هادي الموسوي" دوشنبه شب در مصاحبه با شبكه خبري العالم تصریح کرد: جلسات گفتگوي ميان دولت بحرين و مخالفان نشان داد كه سران رژیم آل خليفه در مذاكره جدي نيستند، زيرا آن ها مدعي شده اند كه نمايندگان مخالفان اظهارنظري نكرده اند، اين درحالي است كه در این مذاکرات اصولا موضوعي به مخالفان ارائه نشد كه آنها بخواهند به آن پاسخ مثبت يا منفي بدهند.
اين درشرايطي است كه مخالفان همواره بر ضرورت حضور مسئولان "تصميم گيرنده" و دارای "اختیار تام" در مذاکرات تاكيد كرده اند، اما مسئولان آل خليفه همچنان درصدد فريبكاري و دور زدن مخالفان هستند.
الموسوي درباره علل مخالفت مسئولان بحريني با حضور در اين گفتگوها اظهار داشت: سردمداران رژيم آل خليفه می دانند كه گفتگوي جدي و واقعي براي آن ها نتيجه بخش نخواهد بود، زيرا آنچه مخالفان به عنوان بخشي از خواسته هاي مردم بحرين در مذاكرات مطرح مي كنند، از نظر مسئولان بحريني منجر به سرنگوني رژيم ديكتاتوري آنها و تغيير حكومت كشور از ديكتاتوري به دموكراتيك خواهد شد و این برای آنان قابل پذیرش نیست.
نماينده سابق فراكسيون الوفاق ادامه داد: مخالفان بحريني در حالي به پاي ميز مذاكره با مسئولان آل خليفه مي روند كه خواسته هاي مردم را مطرح مي كنند؛ اما نمايندگان دولت چيزي در چنته ندارند و نمي توانند در زمينه گفتگوي جدي و صریح، اقدامي انجام دهند.
وي افزود آن ها مي خواهند از اين ديدارها به عنوان "گفت وگو" نام ببرند و به جهانيان اعلام كنند كه در بحرين گفتگو انجام مي شود، اما مخالفان مي گويند كه اين جلسات، بايد زمينه ساز گفتگوي واقعي باشد.
الموسوي ادامه حضور مردم بحرين در خيابان ها و ميادين را حق آنها دانست و گفت: انقلاب مردم بحرين، واقعي و جدی است و به همين دليل ، به اين تغييرات ظاهري راضي نمي شوند و خواهان تغييرات واقعي در شيوه اداره و فرصت يافتن براي ايفاي نقش در مدیریت كشور خود هستند.
الموسوي خاطرنشان كرد که اين ديدارها به معنای تلف كردن وقت نیست، زيرا دست کم از ادعای دروغین سران آل خليفه در زمينه گفتگو پرده برمي دارد و ثابت مي كند كه حکام بحرین در گفت وگو جدي و صادق نيستند.
14:43.25
 

پربیننده ترین خبرها