درخواست جمعیت الوفاق از نهادهای بین المللی

درخواست جمعیت الوفاق از نهادهای بین المللی
پنج‌شنبه 1 اسفند 1392 - 10:25

العالم - در پي اعتصاب گروهي زندانيان سياسي در يكي از زندان هاي بحرين و شكنجه و اهانت به آنها، جمعيت الوفاق با صدور بيانيه اي از سازمان ها و نهادهاي بين المللي خواست براي نجات زندانيان هر چه سريع تر اقدام كنند.

به گزارش پايگاه خبري شبكه العالم، جمعيت الوفاق از نهادهاي بين المللي فعال در عرصه حقوق بشر مانند كميساريالي عالي حقوق بشر سازمان ملل و صليب سرخ جهاني خواست براي نجات زندانيان سياسي و اعتصاب غذاكنندگان در زندان «الحوض الجاف» در بحرين تلاش و اقدام كنند.

زندانيان سياسي در زندان مزبور در اعتراض به برخوردهاي خشن و شكنجه در دوره هاي بازجويي و محاكمه - كه ابتدايي ترين حقوق آنها ناديده گرفته مي شود- به صورت گروهي اعتصاب غذا كرده اند.

جمعيت الوفاق با صدور بيانيه اي در اين خصوص تاكيد كرد علت اين تصميم زندانيان سياسي شكنجه آنها، مصادره حقوق و سختگيري هاي مقام های رسمي بحريني عليه آنهاست.

الوفاق تاكيد كرده است كه جاي زندانيان سياسي و كساني كه به علت بيان  ديدگاه خود زنداني شده اند زندان نيست، اما وجود ظلم و ستم عليه شهروندان سبب شده است كه بسياري از شهروندان در زندان ها محبوس باشند و تنها علت آن نيز اين است كه آنها ديدگاه خود را مطرح كرده و خواستار تغيير دمكراتيك در كشور شده اند.

اين جمعيت با اشاره به اینکه " الحوض الجاف " در واقع زنداني است كه نبايد كساني كه حكم حبس عليه آنها صادر نشده ، به آن منتقل شوند، افزود : با اين وجود، صدها تن از شهروندان، از جمله كودكان، در اين زندان محبوس شده اند و اين نشان دهنده ظلم و ستمي است كه عليه مردم بحرين و صرفا به علت بيان ديدگاه هاي خود وجود دارد.

پيش ازحوادث مختلفي در زندان مزبور روي داده است. نيروهاي پليس و زندانبانان بارها به زندانيان حمله كرده اند و آنها را مورد ضرف و جرح قرار داده و به آنها به شكل هاي مختلف توهين كرده اند و ابتدايي ترين حقوقشان را پايمال كرده اند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها