مهر مادری،کودک خردسال را در فاجعه منا نجات داد

مهر مادری،کودک خردسال را در فاجعه منا نجات داد
يکشنبه 5 مهر 1394 - 22:38

حاجیه خانم ام ابراهیم هنگامی که در میان جمعیت گرفتار شده در فاجعه منا مرگ خود را نزدیک دید، پس از تقلای زیاد کودک خردسال اش را از بالای دیواره یکی از خیمه ها به سوی حاجیان ناشناس انداخت تا جان او را نجات دهد.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، سایت سعودی "سبق" به نقل از یکی از حاجیان مصری حاضر در یکی از خیمه های خیابان العرب، محل فاجعه منا، نوشت: هنگامی که ازدحام جمعیت در خیابان العرب، شدت گرفت عرصه بر افرادی که از قبل در آنجا حضور داشتند به قدری تنگ شد که کسی نمی توانست حتی یک گام بردارد. ناگهان در میان جمعیت یک خانم را دیدم که کودک خردسال اش را در آغوش داشت و یارای نفس کشیدن نداشت. او با دست به اطراف اشاره می کرد، اما به خاطر انبوه جمعیت و وجود دیواره های خیمه کسی نمی توانست خودش را به او برساند.
وی افزود: نگاهم معطوف به این خانم شده بود که تقلا می کرد کودکش را از بالای دیواره خیمه به داخل بیاندازد. او سرانجام موفق به این کار شد و از من خواست در صورت مرگش از کودک وی مراقبت کنم.
این حاجی مصری ادامه داد: دیگر مادر کوک را ندیدم و توان خروج از خیمه برای جستجوی او را نداشتم.
صبح روز بعد فردی آمد و مدعی شد که عموی کودک است. هنگامی که کودک او را مشاهده کرد به آغوشش رفت و رفتارهای کودک به گونه ای بود که ادعای فرد مزبور را ثابت می کرد. آن فرد مژده داد که مادر کودک اکنون در بیمارستان است و شماره خیمه را در آن شرایط به خاطر سپرده بود و خودش عموی کودک را برای گرفتن کودک به آنجا فرستاده است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها