یک نوجوان آلمانی مسئول گردان اعدام های داعش

یک نوجوان آلمانی مسئول گردان اعدام های داعش
چهارشنبه 10 شهريور 1395 - 16:47

در پی فرار شمار زیادی از عناصر داعش از میدان های نبرد، این گروه مجبور شده است از کودکان برای انجام عملیات های انتحاری و اعدام های خود استفاده کند.

به گزارش پایگاه خبری شبکۀ العالم، یک منبع امنیتی در استان نینوای عراق گفت در پی فرار شمار زیادی از عناصر داعش از میدان های نبرد، این گروه تروریستی افزون بر روی آوردن به استفاده از کودکان و نوجوانان برای انجام عملیات های انتحاری، یک نوجوان آلمانی را مسئول گردان اعدام های خود در این استان کرده است.

این منبع به پایگاه "السومریة نیوز" عراق گفت: «داعش استفاده از کودکان و نوجوانان 10 تا 17 ساله را آغاز کرده و آنان را برای انجام عملیات انتحاری علیه نیروهای امنیتی در استان نینوا عراق به کار می گیرد».

این منبع افزود: «پس از کاهش حقوق عناصر داعش بسیاری از آنان یا فرار کرده اند یا از جنگیدن خودداری می کنند.

به همین دلیل داعش مجبور شده است که از کودکان برای پیشبرد اهدافش استفاده کند.

در همین راستا، داعش مسئولیت گردان اعدام های خود را به یک نوجوان آلمانی واگذار کرده است».

گروه تروریستی داعش مدارسی برای آموزش صدها کودک بر پا کرده است تا از آنان برای انجام عملیات انتحاری علیه نیروهای امنیتی و مردمی عراق استفاده کند».

220-9 

پربیننده ترین خبرها