تظاهرات بحرینیها در ماه رمضان ادامه می یابد

تظاهرات بحرینیها در ماه رمضان ادامه می یابد
سه شنبه 11 مرداد 1390 - 15:00

منامه (العالم) ـ رييس جمعيت حقوق بشر جوانان بحرين بر ادامه اعتراضات و تحصن ها در بحرين در ماه مبارک رمضان تاکيد کرد و گفت: اگر رژيم براي اين ماه احترامي قايل است بايد سرکوب تظاهرات را متوقف کند.

محمد مسقطي روز سه شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: اعتراضات مردمي بحرين به رغم حملات سرکوبگرانه رژيم آل خليفه در بسياري از شهرها و روستاها ادامه دارد.

وي افزود: شکايت هاي بسياري از موارد شکنجه اشخاص بويژه در خصوص بازداشت شدگان بني جمره وجود دارد. اين افراد از منطقه خودشان به مرکز بديه کوچانده شده اند تا در آنجا شکنجه شوند.

رييس جمعيت حقوق بشر جوانان بحرين اظهار داشت: با وارد عمل شدن کميته تحقيق ، بازداشت شدگان بني جمره آزاد شدند و تحقيق از آنها در مورد شکنجه طي دوره بازداشت آغاز شد.

مسقطي همچنين به بازداشت شدگان در مرکز شهر عيسي اشاره کرد که در اعتراض به مشخص نبودن وضعيت بازداشت خود که بيش از سه ماه از آن مي گذرد؛ دست به اعتصاب غذا زدند.

وي افزود: رويکرد مقامات بحرين مقابله با اعتراضات و سرکوب همه اشکال اعتراضات است.

مسقطي خاطرنشان کرد: گفت وگوي ملي در واقع ميان رژيم و هوادارن آن صورت گرفته است و نه مخالفان .

وي گفت: اگر رژيم بحرين خواهان يک راه حل سياسي و ريشه اي است بايد ايده ها و خواسته هاي مخالفان را نيز مدنظر قرار دهد.

کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها