دختر تاریخ‌ساز افغانستان

چهارشنبه 4 مرداد 1396 - 11:46
دختر تاریخ‌ساز افغانستاندختر تاریخ‌ساز افغانستاندختر تاریخ‌ساز افغانستاندختر تاریخ‌ساز افغانستاندختر تاریخ‌ساز افغانستاندختر تاریخ‌ساز افغانستاندختر تاریخ‌ساز افغانستاندختر تاریخ‌ساز افغانستاندختر تاریخ‌ساز افغانستاندختر تاریخ‌ساز افغانستاندختر تاریخ‌ساز افغانستان

"شایسته واعظ" می خواهد با پرواز به دور دنیا تاریخ سازی کند و جوانترین زنی باشد که افق های پهناور جهان را درنوردیده است.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها