بازدید نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب از مناطق سیل زده گلستان. تصاویر

چهارشنبه 25 مرداد 1396 - 17:28
بازدید نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب از مناطق سیل زده گلستان. تصاویربازدید نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب از مناطق سیل زده گلستان. تصاویربازدید نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب از مناطق سیل زده گلستان. تصاویربازدید نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب از مناطق سیل زده گلستان. تصاویربازدید نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب از مناطق سیل زده گلستان. تصاویربازدید نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب از مناطق سیل زده گلستان. تصاویربازدید نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب از مناطق سیل زده گلستان. تصاویربازدید نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب از مناطق سیل زده گلستان. تصاویربازدید نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب از مناطق سیل زده گلستان. تصاویربازدید نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب از مناطق سیل زده گلستان. تصاویربازدید نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب از مناطق سیل زده گلستان. تصاویربازدید نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب از مناطق سیل زده گلستان. تصاویربازدید نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب از مناطق سیل زده گلستان. تصاویربازدید نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب از مناطق سیل زده گلستان. تصاویربازدید نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب از مناطق سیل زده گلستان. تصاویربازدید نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب از مناطق سیل زده گلستان. تصاویربازدید نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب از مناطق سیل زده گلستان. تصاویربازدید نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب از مناطق سیل زده گلستان. تصاویربازدید نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب از مناطق سیل زده گلستان. تصاویربازدید نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب از مناطق سیل زده گلستان. تصاویر

حجت‌الاسلام عبدالحسین معزی نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب از مناطق سیل زده استان گلستان بازدید کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها