بازدید شهردار تهران از فاز دوم باغ پرندگان تهران. تصاویر

دوشنبه 30 مرداد 1396 - 18:38
بازدید شهردار تهران از فاز دوم باغ پرندگان تهران. تصاویربازدید شهردار تهران از فاز دوم باغ پرندگان تهران. تصاویربازدید شهردار تهران از فاز دوم باغ پرندگان تهران. تصاویربازدید شهردار تهران از فاز دوم باغ پرندگان تهران. تصاویربازدید شهردار تهران از فاز دوم باغ پرندگان تهران. تصاویربازدید شهردار تهران از فاز دوم باغ پرندگان تهران. تصاویربازدید شهردار تهران از فاز دوم باغ پرندگان تهران. تصاویربازدید شهردار تهران از فاز دوم باغ پرندگان تهران. تصاویربازدید شهردار تهران از فاز دوم باغ پرندگان تهران. تصاویربازدید شهردار تهران از فاز دوم باغ پرندگان تهران. تصاویربازدید شهردار تهران از فاز دوم باغ پرندگان تهران. تصاویربازدید شهردار تهران از فاز دوم باغ پرندگان تهران. تصاویربازدید شهردار تهران از فاز دوم باغ پرندگان تهران. تصاویربازدید شهردار تهران از فاز دوم باغ پرندگان تهران. تصاویربازدید شهردار تهران از فاز دوم باغ پرندگان تهران. تصاویربازدید شهردار تهران از فاز دوم باغ پرندگان تهران. تصاویر

محمدباقر قالیباف شهردار تهران و خبرنگاران حوزه شهری صبح امروز دوشنبه ۳۰ مرداد از فاز دوم باغ پرندگان تهران بازدید کردند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها