خسارات توفان «هاتو» در هنگ کنگ و جنوب چین. تصاویر

پنج‌شنبه 2 شهريور 1396 - 12:30
خسارات توفان «هاتو» در هنگ کنگ و جنوب چین. تصاویرخسارات توفان «هاتو» در هنگ کنگ و جنوب چین. تصاویرخسارات توفان «هاتو» در هنگ کنگ و جنوب چین. تصاویرخسارات توفان «هاتو» در هنگ کنگ و جنوب چین. تصاویرخسارات توفان «هاتو» در هنگ کنگ و جنوب چین. تصاویرخسارات توفان «هاتو» در هنگ کنگ و جنوب چین. تصاویرخسارات توفان «هاتو» در هنگ کنگ و جنوب چین. تصاویرخسارات توفان «هاتو» در هنگ کنگ و جنوب چین. تصاویرخسارات توفان «هاتو» در هنگ کنگ و جنوب چین. تصاویرخسارات توفان «هاتو» در هنگ کنگ و جنوب چین. تصاویرخسارات توفان «هاتو» در هنگ کنگ و جنوب چین. تصاویر

توفان هاتو با سرعتی نزدیک به 200 کیلومتر در ساعت مناطقی از هنگ کنگ و جنوب چین را در نوردید و خسارات فراوانی برجای گذاشت .

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها