هفته دولت 96 / مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت. تصاویر

پنج‌شنبه 2 شهريور 1396 - 13:10
هفته دولت 96 / مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت. تصاویرهفته دولت 96 / مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت. تصاویرهفته دولت 96 / مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت. تصاویرهفته دولت 96 / مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت. تصاویرهفته دولت 96 / مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت. تصاویرهفته دولت 96 / مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت. تصاویرهفته دولت 96 / مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت. تصاویرهفته دولت 96 / مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت. تصاویرهفته دولت 96 / مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت. تصاویرهفته دولت 96 / مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت. تصاویرهفته دولت 96 / مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت. تصاویرهفته دولت 96 / مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت. تصاویرهفته دولت 96 / مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت. تصاویرهفته دولت 96 / مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت. تصاویرهفته دولت 96 / مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت. تصاویرهفته دولت 96 / مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت. تصاویر

مرکزآموزشی،پژوهشی و درمانی حضرت رسول، فروردین 1396 در استان خراسان رضوی، شهرستان فردوس افتتاح می شود. دولت تدبیر و امید دردوران مسئولیت خویش همواره تلاش کرده است به موفقیت هایی در مهار تورم ، ایجاد آرامش در بازار ، طرح تحول سلامت و خدمات اجتماعی به مردم ، رشد علمی در کشور و مهم تر از همه تثبیت حقوق هسته ای ایران در سطح جهان، دست یابد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها