کمک غذایی سازمان «حسین کیست؟» به کودکان در تگزاس آمریکا

کمک غذایی سازمان «حسین کیست؟» به کودکان در تگزاس آمریکا
سه شنبه 7 شهريور 1396 - 10:42

اعضای سازمان شیعی و بین‌المللی «حسین کیست؟» به کودکان نیازمند در تگزاس آمریکا کمک غذایی و کتاب داستان اهدا کردند.

تصاویر بیشتر

کمک غذایی سازمان «حسین کیست؟» به کودکان در تگزاس آمریکاکمک غذایی سازمان «حسین کیست؟» به کودکان در تگزاس آمریکاکمک غذایی سازمان «حسین کیست؟» به کودکان در تگزاس آمریکاکمک غذایی سازمان «حسین کیست؟» به کودکان در تگزاس آمریکاکمک غذایی سازمان «حسین کیست؟» به کودکان در تگزاس آمریکاکمک غذایی سازمان «حسین کیست؟» به کودکان در تگزاس آمریکاکمک غذایی سازمان «حسین کیست؟» به کودکان در تگزاس آمریکاکمک غذایی سازمان «حسین کیست؟» به کودکان در تگزاس آمریکاکمک غذایی سازمان «حسین کیست؟» به کودکان در تگزاس آمریکاکمک غذایی سازمان «حسین کیست؟» به کودکان در تگزاس آمریکاکمک غذایی سازمان «حسین کیست؟» به کودکان در تگزاس آمریکاکمک غذایی سازمان «حسین کیست؟» به کودکان در تگزاس آمریکاکمک غذایی سازمان «حسین کیست؟» به کودکان در تگزاس آمریکاکمک غذایی سازمان «حسین کیست؟» به کودکان در تگزاس آمریکاکمک غذایی سازمان «حسین کیست؟» به کودکان در تگزاس آمریکاکمک غذایی سازمان «حسین کیست؟» به کودکان در تگزاس آمریکاکمک غذایی سازمان «حسین کیست؟» به کودکان در تگزاس آمریکا
دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها