حرکت حجاج به سمت صحرای عرفات. تصاویر

چهارشنبه 8 شهريور 1396 - 19:08
حرکت حجاج به سمت صحرای عرفات. تصاویرحرکت حجاج به سمت صحرای عرفات. تصاویرحرکت حجاج به سمت صحرای عرفات. تصاویرحرکت حجاج به سمت صحرای عرفات. تصاویرحرکت حجاج به سمت صحرای عرفات. تصاویرحرکت حجاج به سمت صحرای عرفات. تصاویرحرکت حجاج به سمت صحرای عرفات. تصاویرحرکت حجاج به سمت صحرای عرفات. تصاویرحرکت حجاج به سمت صحرای عرفات. تصاویرحرکت حجاج به سمت صحرای عرفات. تصاویرحرکت حجاج به سمت صحرای عرفات. تصاویرحرکت حجاج به سمت صحرای عرفات. تصاویرحرکت حجاج به سمت صحرای عرفات. تصاویرحرکت حجاج به سمت صحرای عرفات. تصاویرحرکت حجاج به سمت صحرای عرفات. تصاویر

حرکت حجاج از مکه مکرمه به سمت صحرای عرفات برای انجام اعمال حج از صبح چهارشنبه آغاز شده است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها