مراسم استقبال از ناوگروه چهل وهفتم نیروی دریایی ارتش. تصاویر

شنبه 11 شهريور 1396 - 16:56
مراسم استقبال از ناوگروه چهل وهفتم نیروی دریایی ارتش. تصاویرمراسم استقبال از ناوگروه چهل وهفتم نیروی دریایی ارتش. تصاویرمراسم استقبال از ناوگروه چهل وهفتم نیروی دریایی ارتش. تصاویرمراسم استقبال از ناوگروه چهل وهفتم نیروی دریایی ارتش. تصاویرمراسم استقبال از ناوگروه چهل وهفتم نیروی دریایی ارتش. تصاویرمراسم استقبال از ناوگروه چهل وهفتم نیروی دریایی ارتش. تصاویرمراسم استقبال از ناوگروه چهل وهفتم نیروی دریایی ارتش. تصاویرمراسم استقبال از ناوگروه چهل وهفتم نیروی دریایی ارتش. تصاویرمراسم استقبال از ناوگروه چهل وهفتم نیروی دریایی ارتش. تصاویرمراسم استقبال از ناوگروه چهل وهفتم نیروی دریایی ارتش. تصاویرمراسم استقبال از ناوگروه چهل وهفتم نیروی دریایی ارتش. تصاویرمراسم استقبال از ناوگروه چهل وهفتم نیروی دریایی ارتش. تصاویرمراسم استقبال از ناوگروه چهل وهفتم نیروی دریایی ارتش. تصاویر

تصاویر مراسم استقبال از ناوگروه چهل و هفتم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و اعزام ناوگروه چهل و هشتم با حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش در روز شنبه در منطقه یکم نیروی دریایی را نشان می دهند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها