آیین بدرقه و اعزام اکیپ های اورژانس اربعین حسینی

سه شنبه 2 آبان 1396 - 13:39
آیین بدرقه و اعزام اکیپ های اورژانس اربعین حسینیآیین بدرقه و اعزام اکیپ های اورژانس اربعین حسینیآیین بدرقه و اعزام اکیپ های اورژانس اربعین حسینیآیین بدرقه و اعزام اکیپ های اورژانس اربعین حسینیآیین بدرقه و اعزام اکیپ های اورژانس اربعین حسینیآیین بدرقه و اعزام اکیپ های اورژانس اربعین حسینیآیین بدرقه و اعزام اکیپ های اورژانس اربعین حسینیآیین بدرقه و اعزام اکیپ های اورژانس اربعین حسینیآیین بدرقه و اعزام اکیپ های اورژانس اربعین حسینیآیین بدرقه و اعزام اکیپ های اورژانس اربعین حسینیآیین بدرقه و اعزام اکیپ های اورژانس اربعین حسینیآیین بدرقه و اعزام اکیپ های اورژانس اربعین حسینیآیین بدرقه و اعزام اکیپ های اورژانس اربعین حسینیآیین بدرقه و اعزام اکیپ های اورژانس اربعین حسینیآیین بدرقه و اعزام اکیپ های اورژانس اربعین حسینیآیین بدرقه و اعزام اکیپ های اورژانس اربعین حسینیآیین بدرقه و اعزام اکیپ های اورژانس اربعین حسینیآیین بدرقه و اعزام اکیپ های اورژانس اربعین حسینیآیین بدرقه و اعزام اکیپ های اورژانس اربعین حسینیآیین بدرقه و اعزام اکیپ های اورژانس اربعین حسینیآیین بدرقه و اعزام اکیپ های اورژانس اربعین حسینیآیین بدرقه و اعزام اکیپ های اورژانس اربعین حسینی

آیین بدرقه و اعزام اکیپ های اورژانس اربعین حسینی صبح امروز سه شنبه با حضور حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در جوار مرقد امام خمینی(ره) برگزار شد.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها