کهگیلویه و بویراحمد ظرفیتی برای گردشگری

چهارشنبه 3 آبان 1396 - 09:41
کهگیلویه و بویراحمد ظرفیتی برای گردشگریکهگیلویه و بویراحمد ظرفیتی برای گردشگریکهگیلویه و بویراحمد ظرفیتی برای گردشگریکهگیلویه و بویراحمد ظرفیتی برای گردشگریکهگیلویه و بویراحمد ظرفیتی برای گردشگریکهگیلویه و بویراحمد ظرفیتی برای گردشگریکهگیلویه و بویراحمد ظرفیتی برای گردشگریکهگیلویه و بویراحمد ظرفیتی برای گردشگریکهگیلویه و بویراحمد ظرفیتی برای گردشگریکهگیلویه و بویراحمد ظرفیتی برای گردشگریکهگیلویه و بویراحمد ظرفیتی برای گردشگریکهگیلویه و بویراحمد ظرفیتی برای گردشگریکهگیلویه و بویراحمد ظرفیتی برای گردشگریکهگیلویه و بویراحمد ظرفیتی برای گردشگریکهگیلویه و بویراحمد ظرفیتی برای گردشگریکهگیلویه و بویراحمد ظرفیتی برای گردشگریکهگیلویه و بویراحمد ظرفیتی برای گردشگریکهگیلویه و بویراحمد ظرفیتی برای گردشگریکهگیلویه و بویراحمد ظرفیتی برای گردشگریکهگیلویه و بویراحمد ظرفیتی برای گردشگریکهگیلویه و بویراحمد ظرفیتی برای گردشگریکهگیلویه و بویراحمد ظرفیتی برای گردشگریکهگیلویه و بویراحمد ظرفیتی برای گردشگری

تصاویر منطقه مارگون و روستاهای بخش سیلاب کلوار در شهرستان بویر احمد را نشان میدهد. کهگیلویه و بویراحمد یکی از مستعدترین مناطق کشور در زمینه گردشگری قومی و طبیعت گردی می باشد. با این همه مردم این استان از محرومیت شدید رنج می برند. نبود امکانات رفاهی، درمانی ،جاده، شبکه های انتقال انرژی ، آب و... باعث شده ظرفیت های گردشگری این استان مغفول بماند.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها