آرامگاه صائب تبریزی + تصاویر

شنبه 13 آبان 1396 - 19:30
آرامگاه صائب تبریزی + تصاویرآرامگاه صائب تبریزی + تصاویرآرامگاه صائب تبریزی + تصاویرآرامگاه صائب تبریزی + تصاویرآرامگاه صائب تبریزی + تصاویرآرامگاه صائب تبریزی + تصاویرآرامگاه صائب تبریزی + تصاویرآرامگاه صائب تبریزی + تصاویرآرامگاه صائب تبریزی + تصاویرآرامگاه صائب تبریزی + تصاویرآرامگاه صائب تبریزی + تصاویرآرامگاه صائب تبریزی + تصاویرآرامگاه صائب تبریزی + تصاویرآرامگاه صائب تبریزی + تصاویرآرامگاه صائب تبریزی + تصاویرآرامگاه صائب تبریزی + تصاویر

آرامگاه شاعر سبک هندی قرن یازده هجری محمد علی بن میرزا عبدالرحیم تبریزی

آرامگاه شاعر سبک هندی قرن یازده هجری محمد علی بن میرزا عبدالرحیم تبریزی معروف به صائب در باغ شخصی وی به نام باغ تکیه در خیابان صائب اصفهان بنا شده است ساختمان فعلی آن در سال 1346 ساخته شده است .مجموعه آثار وی قریب به 120000 بیت میرسد .او از شعرای تبریزی بود که به اصفهان سفر کرد و در اصفهان درگدشت .

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها