بارش باران در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب

چهارشنبه 1 آذر 1396 - 11:12
بارش باران در منطقه زلزله زده سرپل ذهاببارش باران در منطقه زلزله زده سرپل ذهاببارش باران در منطقه زلزله زده سرپل ذهاببارش باران در منطقه زلزله زده سرپل ذهاببارش باران در منطقه زلزله زده سرپل ذهاببارش باران در منطقه زلزله زده سرپل ذهاببارش باران در منطقه زلزله زده سرپل ذهاببارش باران در منطقه زلزله زده سرپل ذهاببارش باران در منطقه زلزله زده سرپل ذهاببارش باران در منطقه زلزله زده سرپل ذهاببارش باران در منطقه زلزله زده سرپل ذهاببارش باران در منطقه زلزله زده سرپل ذهاببارش باران در منطقه زلزله زده سرپل ذهاببارش باران در منطقه زلزله زده سرپل ذهاببارش باران در منطقه زلزله زده سرپل ذهاببارش باران در منطقه زلزله زده سرپل ذهاببارش باران در منطقه زلزله زده سرپل ذهاببارش باران در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب

تصاویر بارش باران، شرایط و وضعیت مردم زلزله زده منطقه سرپل ذهاب را نشان می‌دهند.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها