مسجدی که ۲۰۰۰ سال قدمت دارد

دوشنبه 18 دی 1396 - 10:25
مسجدی که ۲۰۰۰ سال قدمت داردمسجدی که ۲۰۰۰ سال قدمت داردمسجدی که ۲۰۰۰ سال قدمت داردمسجدی که ۲۰۰۰ سال قدمت داردمسجدی که ۲۰۰۰ سال قدمت داردمسجدی که ۲۰۰۰ سال قدمت داردمسجدی که ۲۰۰۰ سال قدمت داردمسجدی که ۲۰۰۰ سال قدمت داردمسجدی که ۲۰۰۰ سال قدمت داردمسجدی که ۲۰۰۰ سال قدمت داردمسجدی که ۲۰۰۰ سال قدمت داردمسجدی که ۲۰۰۰ سال قدمت داردمسجدی که ۲۰۰۰ سال قدمت داردمسجدی که ۲۰۰۰ سال قدمت داردمسجدی که ۲۰۰۰ سال قدمت دارد

مسجد تاریخانه (به معنای خانهٔ خدا) از آثار باستانی دامغان است که بر پایه پژوهشهای باستان‌شناسی، پیش از تسلط اعراب بر ایران، آتشکده بوده و بعداً به مسجد تبدیل شده است.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها