بهاي گزاف ماندن قذافي براي مردم ليبي

شنبه 13 فروردين 1390 - 14:56

سخنگوي گروه جوانان اصلاح طلب ليبي تاکيد کرد، خسارتهايي که مردم ليبي در صورت ماندن قذافي در قدرت متحمل خواهند شد بسيار سنگين تر از خسارتهاي است که در مبارزه براي سرنگوني او متحمل مي شوند.

سخنگوي گروه جوانان اصلاح طلب ليبي تاکيد کرد، خسارتهايي که مردم ليبي در صورت ماندن قذافي در قدرت متحمل خواهند شد بسيار سنگين تر از خسارتهاي است که در مبارزه براي سرنگوني او متحمل مي شوند. "سليمان برعصي" عصر شنبه در گفتگو با شبکه العالم اظهار داشت: در صورت عقب نشيني نيروهاي قذافي از شهرهاي اشغال شده، و اعطاي آزادي و حق ابراز عقيده به مردم و تحقق مطالبات آنها براي تغيير فضاي سياسي کشور، انقلابيون ليبي و شوراي ملي انتقالي با آتش بس موافقت مي کنند؛ ولي اين همان چيزي است که قذافي از آن هراس دارد زيرا موجب سرنگوني رژيمش خواهد شد. وي افزود: شوراي ملي انتقالي از طرف مردم و انقلابيون اين اختيار را ندارد که با قذافي آشتي کند، زيرا آنها معتقدند که قذافي از لحاظ سياسي در داخل و خارج از کشور به پايان راه رسيده است، و سرنگوني وي حتمي است. برعصي درباره حملات هوايي جنگنده هاي ائتلاف بين المللي براي اعمال منطقه پرواز ممنوع در ليبي و وجود اين نگراني که اين حملات مقدمه اي براي دخالت نظامي در خاک ليبي باشد، گفت: مردم ليبي با هرگونه تلاش براي اشغال کشور و نقض حاکميت آن مخالفند، و تاکيد دارند که خودشان بايد رژيم قذافي را سرنگون کرده و بدون دخالت بيگانگان سرنوشتشان را تعيين کنند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها