غرب با رژيم بحرين براي کشتار مردم هم‌دست است

جمعه 19 فروردين 1390 - 12:28

يکي از اعضاي جنبش صلح و عدالت بحرين سکوت غرب و آمريکا در قبال فاجعه انساني در بحرين و محروم شدن ملت اين کشور از ساده ترين حقوق را محکوم کرد و آن ها را درقبال خون هاي ريخته شده دربحرين همدست رژيم حاکم دانست. "ياسرالصايغ" روز جمعه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: کشورهاي غربي و آمريکا هيچ گونه واکنش يا صحبتي با رژيم حاکم بر بحرين نکردند و به همين سبب آن ها در قبال خون مردم بي گناهي که در اين کشور کشته مي شوند ، همدست رژيم حاکم محسوب مي شوند همان طور که رژيم اشغالگر عربستان سعودي نيز در کشتار مردم اين کشور سهيم است. وي افزود: پايگاه نظامي آمريکا در بحرين عليرغم مخالف

يکي از اعضاي جنبش صلح و عدالت بحرين سکوت غرب و آمريکا در قبال فاجعه انساني در بحرين و محروم شدن ملت اين کشور از ساده ترين حقوق را محکوم کرد و آن ها را درقبال خون هاي ريخته شده دربحرين همدست رژيم حاکم دانست. "ياسرالصايغ" روز جمعه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: کشورهاي غربي و آمريکا هيچ گونه واکنش يا صحبتي با رژيم حاکم بر بحرين نکردند و به همين سبب آن ها در قبال خون مردم بي گناهي که در اين کشور کشته مي شوند ، همدست رژيم حاکم محسوب مي شوند همان طور که رژيم اشغالگر عربستان سعودي نيز در کشتار مردم اين کشور سهيم است. وي افزود: پايگاه نظامي آمريکا در بحرين عليرغم مخالفت ملت بحرين ايجاد شده است. الصايغ خاطر نشان کرد: ملت بحرين ده‌ها سال است که خواهان ساده ترين حقوق انساني است اما تنها پاسخي که شنيده است، سرکوب، شکنجه، کشتار، تبعيد، آوارگي و انواع حملات و تکفير و حلال شمردن خون اين مردم است و حتي جلوي تلاش آن ها براي کسب قوت روزانه نيز گرفته مي شود. وي درباره مواضع کشورهاي غربي و همچنين ملت‌هاي اسلامي در قبال بحرين نيز گفت: در کشورهاي غربي و جامعه اسلامي، گروه هاي بسياري هستند که از ملت بحرين در برابر سرکوب‌گري هاي رژيم حاکم حمايت و با آنان اعلام همبستگي کردند زيرا مساله ملت بحرين مساله اي انساني ست. عضو جنبش صلح و عدالت بحرين تاکيد کرد: تنها چيزي که ملت بحرين خواسته است، حقوق قانوني است که همه پيمان هاي بين المللي آن ها را به رسميت مي شناسد به همين جهت است که همه ملت هاي جهان با ملت بحرين اعلام همبستگي مي کنند. ياسرالصايغ در پايان خاطرنشان کرد : بحريني ها در خارج از کشور و در اروپا تمام تلاش خود را براي محاکمه عاملان کشتار مردم بحرين به کار گرفته اند. 13:44 26

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها