سلطانيه: تاييد دوباره صلح آميزبودن برنامه هسته اي ايران

سه شنبه 5 مرداد 1389 - 08:27

وين - خبرنگار العالم - علي اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي اظهار داشت، گزارش يوکيا امانو دبير کل اين سازمان، صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران را ثابت مي کند.

وين - خبرنگار العالم - علي اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي اظهار داشت، گزارش يوکيا امانو دبير کل اين سازمان، صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران را ثابت مي کند.امانو در اولين گزارش سري خود اعلام کرد: هچ کدام از مواد هسته اي که ايران از استفاده از آنها خبر داده است، به جز در زمينه اهداف اعلام شده به کار نرفته اند.البته با وجود آن که در گزارش جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي، دوباره بر صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران تحت نظارت آژانس تاکيد شده، ادعاهاي بي اساس قبلي منابع اطلاعاتي آمريکا درباره اين برنامه دوباره مطرح شده است. اين ادعاها که تا کنون هيچگونه سند و مدرکي درباره آن ارايه نشده است، از آنجا ناشي مي شود که منابع اطلاعاتي امريکا دو سال پيش ادعا کردند ايران تحقيقاتي را با هدف توليد کلاهک هسته اي بر روي يک موشک جنگي انجام داده است.در گزارش آژانس همچنين اين ادعا مطرح شده است که ممکن است اين فعاليتها تاکنون همچنان ادامه داشته باشد؛ امري که مقامات ايراني آن را ادعاي باطل و دروغ مي دانند، که فقط بر ادعاهاي بي اساس منابع جاسوسي امريکايي استوار است.مقامات ايراني تاکيد کرده اند که اين گزارشها و ادعاهايي جانبدارانه، با هدف تشکيک درباره صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران و در زماني مطرح مي شود که ايران و آژانس توانسته اند همه مسايل به تعليق درآمده را در اين باره به طور کامل حل کنند.علي اصغر سلطانيه نماينده دايم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگو با خبرنگار شبکه العالم گفت: «اکنون مساله کاملا سياسي شده است. زيرا همه مسايل معلق گذشته به طور کامل حل شده است، ولي پس از آن ادعاي تحقيقات نظامي، با هدف ايجاد تشکيک درباره صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران و براساس دلايل دروغين و ساختگي مطرح گرديد. آژانس نيز در اين باره به سابقه پرونده ايران در اين باره استناد کرده است.»در گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي، به اقدام ايران در ماه جاري در غني سازي اورانيوم به ميزان بيست درصد براي تامين سوخت مورد نياز راکتور تحقيقاتي تهران براي اهداف پزشکي اشاره و اعلام شده است که با وجود اينکه ايران با ارسال نامه اي رسمي براي آژانس زمان شروع غني سازي را به اطلاع رسانده است، اما بازرسان آژانس با تاخير در محل غني سازي حاضر شده اند.قرار است که گزارش مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي در نشست شوراي حکام در اول ماه آينده بررسي شود." جيل تودور" سخنگوي رسمي آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگو با العالم تصريح کرد: بازرسان در ايران به کار خود ادامه مي دهند و همه اطلاعاتي را که به دست مي آورند، به شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي منتقل مي کنند تا در نشست آينده اين شورا بررسي شود.طارق شوشاري / خبرنگار شبکه خبري العالم / وين

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها