يک روز بدون مهاجران در فرانسه

سه شنبه 5 مرداد 1389 - 08:34

پاريس - خبرنگار العالم ـ فرانسوي هاي عربي و آفريقايي الاصل در راستاي مبارزه با نژاد پرستي، اول مارس (10 اسفند) با برگزاري تظاهرات در مقابل شهرداري پاريس به مدت يک روز اعتصاب کرده دست از کار کشيدند.

پاريس - خبرنگار العالم ـ فرانسوي هاي عربي و آفريقايي الاصل در راستاي مبارزه با نژاد پرستي، اول مارس (10 اسفند) با برگزاري تظاهرات در مقابل شهرداري پاريس به مدت يک روز اعتصاب کرده دست از کار کشيدند.تظاهر کنندگان با برگزار اين تظاهرات که تحت عنوان "يک روز بدون مهاجران " برگزار شد؛ بر اهميت نقش خود در ساختار اقتصاد فرانسه عليرغم تبعيضي که در حق آنان روا مي رود، تاکيد کردند. نژادپرستي يک بيماري مزمن در فرانسه است که سياستمداران از آن به عنوان ابزاري براي پيشبرد اهداف خود بهره مي برند اما جامعه فرانسه به ويژه فرانسويان عربي الاصل و آفريقايي الاصل از به شدت از اين مساله ناراضي هستند. يکي از شرکت کنندگان در اين اعتصاب گفت: وقتي يک مهاجر در فرانسه دنبال کار مي گردد با دشواري هاي فراواني مواجه مي شود و همواره به مهاجر به چشم يک تروريست نگريسته مي شود و او را مزاحم فرصت هاي شغلي فرانسوي ها مي دانند.وي افزود: به طور کلي مهاجر به عنوان فردي پست در اين کشور به شمار مي آيد. خانم "ماري اينوک" عضو جمعيت دفاع از حقوق مهاجران "سيماد" اظهار داشت: ما هر روز با خارجي ها در تماس هستيم و به خوبي از تبعيض نژادي که در حق آنان روا مي رود آگاهيم.وي گفت:در فرانسه نگاه ها همواره به جنبه هاي منفي درخصوص مهاجران معطوف است اما در اين روز ما در کنار آنها در تظاهرات شرکت کرديم تا جنبه هاي مثبت مهاجران را تبيين کنيم. اعتصاب کنندگان ارايه چهره غير واقعي از مهاجران از سوي شماري از نمايندگان سياسي در رسانه هاي فرانسه را محکوم کردند و آن را عامل بروز تفرقه و نژادپرستي در جامعه فرانسوي دانستند. "بيوي ديردير" سخنگوي تظاهرات "يک روز بدون مهاجران " تاکيد کرد: خوشبختانه همه فرانسوي ها به نفرت از خارجي ها متهم نيستند و فقط شماري از نمايندگان سياسي که به دنبال تحقير مهاجران هستند به تنفر از خارجي ها متهمند.وي افزود: آنان مهاجران را علت همه مشکلات مي دانند اين در حالي است که مهاجران ثروت و فرصتي براي اين کشور به شمار مي روند. "حوريه سهيلي" مدير کميته مبارزه با سرطان با انتقاد از مواضع نژادپرستانه وزير کشور فرانسه خاطر نشان کرد: وزير کشور در توجيه مواضع خود يک فرانسوي عرب الاصل را در نظر گرفت و گفت ما فقط در برابر يک نفر تعهد داريم اما وقتي آنها داراي فرزند مي شوند عرب ها افزايش مي يابند و مشکلات آغاز مي شود. بنابراين اگر وضع به همين منوال ادامه يابد فرزندان ما نيز با همين مشکلات مواجه خواهند شد. در اين اعتصاب همچنين شماري از مهاجران فاقد مدارک و اسناد تعيين هويت شرکت داشتند که اين افراد در فرانسه کار مي کنند و در ساختار اقتصادي اين کشور سهيم هستند.اين افراد خواهان دريافت مدارک لازم براي زندگي عزتمندانه در اين کشور هستند. "جبرائيل ديابي" از مسوولان انجمن دفاع از حقوق افراد فاقد اوراق هويت گفت: پيش از اين که ما به اينجا بياييم اروپايي ها در کشور ما بودند و ثروت هاي کشورمان را چپاول کردند به همين سبب ما به کشور آنها آمديم تا لقمه ناني براي قوت روزانه مان بيابيم.ديابي افزود: کساني که بدون اوراق هويت در فرانسه زندگي مي کنند مانند همه شهروندان کار مي کنند و ماليات مي پردازند اما بر خلاف ديگران از هيچ حقوقي برخوردار نيستند. تظاهرات " يک روز بدون مهاجران " در شهرهاي مختلف فرانسه برگزار شد و هدف از آن تغيير چهره منفي ارايه شده از مهاجران در رسانه ها بود.تظاهرکنندگان مهاجران را پيک اقتصادي و فرهنگي عنوان کردند که حامي و پشتيبان فرانسه هستند و نبايد با آنان با نفرت برخورد شود. زينه الجمال - پاريس - خبرنگار العالم

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها