البرادعي به تظاهر کنندگان ميدان التحرير پيوست

يکشنبه 10 بهمن 1389 - 16:57

محمد البرادعي مدير کل پيشين آژانس بين المللي انرژي اتمي و رهبر انجمن ملي تغيير در مصر به جمع تظاهرکنندگان بي شمار ميدان التحريري در مرکز قاهره پايتخت مصر پيوست.به گزارش روز يکشنبه خبرنگار شبکه خبري العالم، قرار است البرادعي در جمع تظاهر کننگان بي شمار در ميدان التحرير سخنراني کند.وي گفت: ما مرحله اي تازه را آغاز کرده ايم و تغيير در راه است.شخصيت ها و روساي اکثر احزاب و گروه هاي سياسي مصري نيز به جمع تظاهر کنندگان ميدان التحرير پيوستند.پيش از اين تعدادي از روحانيان و شيوخ الازهر مصر نيز به تظاهر کنندگان ميدان التحرير پيوسته بودند.

محمد البرادعي مدير کل پيشين آژانس بين المللي انرژي اتمي و رهبر انجمن ملي تغيير در مصر به جمع تظاهرکنندگان بي شمار ميدان التحريري در مرکز قاهره پايتخت مصر پيوست.به گزارش روز يکشنبه خبرنگار شبکه خبري العالم، قرار است البرادعي در جمع تظاهر کننگان بي شمار در ميدان التحرير سخنراني کند.وي گفت: ما مرحله اي تازه را آغاز کرده ايم و تغيير در راه است.شخصيت ها و روساي اکثر احزاب و گروه هاي سياسي مصري نيز به جمع تظاهر کنندگان ميدان التحرير پيوستند.پيش از اين تعدادي از روحانيان و شيوخ الازهر مصر نيز به تظاهر کنندگان ميدان التحرير پيوسته بودند.همچنين شماري از قضات برجسته مصري خود را به جمع تظاهر کنندگان ميدان التحرير رساندند.خبرها حاکي از تجمع صدها هزار نفري مردم در ميدان التحرير به رغم وضع مقررات منع آمد وشد دارد.به دنبال افزايش تجمع هاي مردمي و بي اعتنايي تظاهر کنندگان به مقررات منع آمد وشد جنگنده ها و بالگردهاي نظامي بر فراز ميدان التحرير به پرواز درآمده اند.

پربیننده ترین خبرها