"پگاسوس" صهیونیستی؛ شمشیر دو لبه

جمعه 1 مرداد 1400 - 14:57

بدون تردید جاسوسی یکی از ارکان اصلی رژیم صهیونیستی و روش تفکر این رژیم است، این حقیقت را در رسوایی جنجالی جاسوسی اخیر این رژیم و امارات و عربستان علیه بسیاری از شخصیت های سیاسی و امنیتی و رسانه ای عالی رتبه در سراسر جهان از جمله لبنان، به وضوح در می یابیم.

العالم - نظرکده

ناظران سیاسی بر این عقیده اند که رسوایی جاسوسی سه گانه رژیم صهیونیستی، عربستان و امارات علیه بسیاری از شخصیت های مهم در کشورهای دیگر اعم از عربی و اسلامی و غیر اسلامی چیز عجیبی نیست بلکه یکی از ابزارهایی است که این رژیم حتی علیه حامی بزرگ خود یعنی آمریکا را هم به کار گرفته است.

این ناظران، ماجرای جاسوسی را گواهی بر شدت و میزان مخالفت و مقابله با طرح مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه می دانند و معتقدند که همین امر نشان می دهد که آمریکا و این رژیم تا چه حد با نگران رشد محور مقاومت در منطقه هستند.

ناظران می گویند که برخی شخصیت هایی که هدف جاسوسی قرار گرفته اند، وابسته به محور مقاومت بوده اند و جاسوسی علیه آنها در چهارچوب نبرد محور مقاومت و دشمنان واقعی آرمان فلسطین اعم از رژیم صهیونیستی، آمریکا و برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، قابل تفسیر است. ضمن اینکه طرح سازش نیز پس از عملیات شمشیر قدس، شکست خورده است.

کارشناسان اهداف جاسوسی را بخشی از بانک اهداف تجاوز علیه شخصیت هایی می دانند که از نظر محور مقاومت دارای اهمیت هستند.

این در حالی است که دیگر ناظران تصریح کرده اند که جاسوسی عربستان و امارات علیه رهبران لبنان هم زیرشاخه جاسوسی رژیم صهیونیستی است. این ناظران معتقدند که 45 کشور هدف جاسوسی قرار گرفته اند که برخی از آنها به خاطر مواضعشان در سازمان ملل هدف جاسوسی قرار گرفته اند و در واقع هیچ ربطی به خاورمیانه نداشته اند.

این ناظران تأکید کرده اند که در اینجا رابطه بین رژیم صهیونیستی و عربستان و امارات به قدری واضح است که نمی توان آن را انکار کرد و رژیم صهیونیستی از سال 2012 و 2013 همه زیرساخت های الکترونیک را برای امارات فراهم کرده و برافزار پگاسوس را از طریق یک شرکت قبرسی به آن فروخته است.

کارشناسان معتقدند که عربستان هم از این برنامه برای جاسوسی علیه خانواده خاشقچی و همسرش استفاده کرده است.

کارشناسان خاطرنشان کرده اند که امارات با استفاده از تجهیزاتی که در اختیار شخصیت های سوری قرار داده است و نصب بدافزار پگاسوس روی این تجهیزات، از آنها جاسوسی کرده است و همین روش را درباره شخصیت های لبنانی هم به کار برده است. به عبارت دیگر امارات نقش بسیار مهمی در جاسوسی رژیم صهیونیستی داشته است.

این موضوع باعث شگفتی کارشناسانی از کشورهای همدست با این رژیم شده است از جمله مغرب که از این بدافزار علیه الجزایر استفاده کرده است در حالی که شخص محمد ششم، پادشاه مغرب هم هدف جاسوسی قرار گرفته است و اینجاست که می گویند "چاهی نکن بهر کسی "، به این ترتیب رژیم صهیونیستی با استفاده از این بدافزار بدون ترس از کنترل و نظارت در هر دولتی نفوذ می کند.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها