پنجشنبه سیاه بیروت و پیامدهایش!

پنجشنبه سیاه بیروت و پیامدهایش!
سه شنبه 27 مهر 1400 - 22:07

14 اکتبر به دیگر جنایت هایی که در تاریخ دور و نزدیک لبنان توسط یک جنایتکار کینه توز انجام شد، پیوست.

العالم ـ لبنان

این کشتار افکار عمومی داخلی، منطقه ای و بین المللی را به خود مشغول کرد و بخش گسترده ای از اخبار رسانه ها و شبکه های اجتماعی و نشست ها و برنامه ها را به خود اختصاص داد.

نقطه نظرات و مواضع میان گروه های مختلف متفاوت بود. با وجود آنکه همه اذعان داشتند که این یک جنایت نابخشودنی است، برخی به قربانیان و شهدا اتهام زدند که تعداد آنها بسیار اندک و برای همگان شناخته شده هستند!

آنچه که رخ داد، همه مردم لبنان و بویژه آنهایی که به وحدت کشور و حل بحران های متراکم اهمیت می نهند، نگران ساخت.

دولت سردرگم شد و اگر عمر کوتاه آن نبود و در شرایط پیچیده ای تشکیل نشده بود، استعفا می داد. هرچند که این مساله همچنان به عنوان یک گزینه مطرح است!

مردم به شدت نگران و هراسان شدند؛ چرا که این حادثه دوران سیاه جنگ داخلی را در اذهان زنده کرد!

قیمت کالاهای ضروری افزایش یافت و ارزش لیر بار دیگر پایین آمد!

در مقابل این حجم انبوه از درد و رنج، تصمیم گیرندگان سیاسی و امنیتی و قضایی کشور می بایست هرچه سریع تر وارد عمل شوند و وقت کشی را کنار بگذارند و طراح اصلی این حادثه را بدون در نظر گرفتن آنکه به کدام حزب و دسته ای وابسته است، بازداشت کنند.

ما در مقابل یک فرصت تاریخی برای گذاشتن سنگ بنای تاسیس یک میهن برای آحاد مردم هستیم!

بگذارید این نخستین گام در مسیر عدالت باشد!

شورای عالی قضایی کشور نیز روز سه شنبه آتی قرار است ابهامات انفجار بندر بیروت و مساله بازپرس قضایی این پرونده را روشن سازد.

آیا روز پنجشنبه روز جدا کردن حق از باطل است؟!

- نزیه منصور؛ نماینده سابق لبنان

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها