تنها وظیفه شرکت تعاونی مشاغل سیار خدمت به قشر ضعیف جامعه می‌باشد

تنها وظیفه شرکت تعاونی مشاغل سیار خدمت به قشر ضعیف جامعه می‌باشد
شنبه 30 ارديبهشت 1402 - 12:40

‌در جلسه ای که با حضور‌ مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون کار ‌‌رفاه اجتماعی در‌ محل این وزارتخانه با حضور و امیر آبادی مدیرکل توسعه و سرمایه گذاری معاونت تعاون ، و بیگی مدیرعامل صنایع شغلی شهر تهران و ذاکری مدیرعامل شرکت تعاونی مشاغل سیار برگزار گردید وی تقویت مشاغل سیار را صرفا خدمت به غشر ضعیف جامعه دانست که با سرلوحه قرار دادن بخش اشتغال زایی شعار سال میتوان با تقویت مشاغل سیار قدم های موثری را برای اشغال زایی برداشت.

مسکنی در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که سامندهی مشاغل سیار حلقه مفقعودی است که میبایست از سوی شرکت تعاونی مشاغل سیار با کمک همه متولیان و نهادهای که در این مهم دخیل هستند به فوریت پیگیری و به سرانجام برسد تا قدم های موثری را برای اقشار ضعیف جامعه که فاقد هرگونه بنیه ضعیف مالی هستند برداشت

دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها