به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت | تصاویر

به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت
تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در روز ۲۹ اسفندماه سال ‎۱۳۲۹، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی، اقتصادی و مبارزات مردم ایران برای نجات سرمایه های ملی این مرز و بوم از دست بیگانگان به شمار می رود.

۶۶ سال از تصویب این قانون میگذرد و تلاش بی وقفه متخصصان داخلی برای توسعه زیر ساخت در پالایشگاه های نفت بندر عباس،نفت ستاره،نفت هرمزان و افزایش توان بانکرینک در بندر خلیج فارس همچنان ادامه دارد.

 • به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت
 • به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت
 • به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت
 • به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت
 • به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت
 • به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت
 • به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت
 • به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت
 • به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت
 • به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت
 • به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت
 • به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت
 • به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت
 • به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت
 • به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت
 • به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت

نظرات

ارسال نظر