نظرسنجی‌ها از رأی «نه» به رفراندوم ترکیه می‌گویند

نظرسنجی‌ها از رأی «نه» به رفراندوم ترکیه می‌گویند
شنبه 5 فروردين 1396 - 13:41

نظرسنجی اخیر روزنامه ینی‌چاغ ترکیه نشان می‌دهد مخالفین رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه با فاصله کمی بیشتر از موافقین این طرح هستند.

العالم ـ ترکیه
به گزارش روزنامه ینی چاغ چاپ ترکیه، 40/63 درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی گفتند در همه پرسی 16 آوریل به تغییرات مورد نظر رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، در قانون اساسی  رای منفی خواهند داد.

32/54 درصد از شرکت کنندگان گفتند در همه پرسی رای مثبت خواهند داد.

14/76 درصد از پرسش شوندگان گفتند در همه پرسی رای نخواهند داد. همچنین 12/7 درصد از پرسش شوندگان گفتند هنوز درباره رای مثبت و یا مخالفت با تغییرات در قانون اساسی ترکیه تصمیم نگرفته اند.

با توزیع آرای این افراد میان موافقان و مخالفان میزان حمایت از تغییرات در قانون اساسی ترکیه به 44/47 درصد و میزان مخالفت با آن به 55/53 درصد می رسد.

این نظرسنجی را موسسه اوراسیا از 18 تا 22 مارس در سطح 26 استان ترکیه انجام داد و 2032 تن در این نظرسنجی شرکت کردند.

بر اساس نتایج این نظرسنجی میزان حمایت از حزب حاکم عدالت و توسعه به 30/2 درصد، حزب جمهوریت خلق 20/3 درصد، حزب حرکت ملی 5/7 درصد، حزب دموکراتیک خلق ها 7 درصد و سایر احزاب در مجموع به 1/4 درصد رسیده است.

19/2 درصد از پرسش شوندگان گفتند، تصمیمی برای حمایت از احزاب سیاسی در یک انتخابات پیش از موعد ندارند. 16/2 درصد نیز گفتند قصد ندارند در هیچ انتخاباتی شرکت کنند.

با توزیع آرای دو گروه اخیر میان حامیان احزاب میزان حمایت از حزب عدالت و توسعه در یک انتخابات پیش از موعد به 46/75 درصد، حزب جمهوریت خلق به 31/42 درصد، حزب حرکت ملی به 8/82 درصد، حزب دموکراتیک خلق ها به 10/84درصد و سایر احزاب در مجموع به 2/74 درصد می رسد.

76/2 درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی به این سوال که آیا اخراج افرادی که پس کودتای نافرجام 15 ژوییه کار خود را با بخشنامه های دولت ترکیه از دست داده اند، عادلانه بود؟ پاسخ منفی دادند.

15/7 درصد از پرسش شوندگان از این اقدام حمایت کردند و 8/1 درصد نیز گفتند در این باره موضعی ندارند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها