جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سند ۲۰۳۰ +ویدیو

فیلم منتشر شده از جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مذاکرات درباره سند ۲۰۳۰

نظرات

ارسال نظر