شرکت رئیس مجلس شورای اسلامی در انتخابات | تصاویر

شرکت رئیس مجلس شورای اسلامی در انتخابات
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه آرای خود برای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را به صندوق انداخت.

  • شرکت رئیس مجلس شورای اسلامی در انتخابات
  • شرکت رئیس مجلس شورای اسلامی در انتخابات
  • شرکت رئیس مجلس شورای اسلامی در انتخابات
  • شرکت رئیس مجلس شورای اسلامی در انتخابات
  • شرکت رئیس مجلس شورای اسلامی در انتخابات
  • شرکت رئیس مجلس شورای اسلامی در انتخابات
  • شرکت رئیس مجلس شورای اسلامی در انتخابات
  • شرکت رئیس مجلس شورای اسلامی در انتخابات
  • شرکت رئیس مجلس شورای اسلامی در انتخابات

نظرات

ارسال نظر