قطر: زمان پایان بحران مشخص نیست

وزیر خارجه قطر
وزیر خارجه قطر تاکید کرد که در حال حاضر نمی توان زمان پایان بحران میان این کشور و همسایگان عرب را پیش بینی کرد.

العالم - خاورمیانه

به گزارش الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفت: هیچ بحرانی با تقابل حل نمی شود و برای حل آن باید سر میز گفتگو بنشینیم.

وی تصریح کرد: میانجیگری کویت ادامه دارد و به تلاش امیر کویت برای حل بحران، اعتماد داریم. البته ایشان تاکنون هیچ درخواستی از سوی کشورهای طرف بحران دریافت نکرده است.

وزیر خارجه قطر بار دیگر تاکید کرد که هرگونه گفتگو باید پس از رفع تحریم های ضد قطر آغاز شود و این گفتگوها باید بر مبنای اصول واضح و مشخص صورت گیرد.

نظرات

ارسال نظر