توطئه انتشار تفکرات وهابيت و تکفيري در مصر

چهارشنبه 17 فروردين 1390 - 03:27

شخصيت هاي اسلامي مصر با هشدار درباره انتشار تفکرات وهابيت و تکفيري در مصر، بر ضرورت توجه به خطرات اينگونه تفکرات تأکيد کردند.

شخصيت هاي اسلامي مصر با هشدار درباره انتشار تفکرات وهابيت و تکفيري در مصر، بر ضرورت توجه به خطرات اينگونه تفکرات تأکيد کردند. "محمد رأفت عثمان" عضو تجمع تحقيقات اسلامي روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه العالم اظهار داشت: بايد براي يافتن افرادي که چنين تفکراتي را مطرح مي کنند و تحريک کنندگان آنها در وضعيت حساس کنوني تحقيقات صورت بگيرد. وي با بيان اينکه علماي الازهر با اين فتنه انگيزان نيستند، تاکيد کرد: علما بايد به مسائل مهمي مانند آزادي ها و دمکراسي در جهان اسلام و همچنين پيشرفت علمي و جلوگيري از مطرح شدن مسائل حاشيه اي که باعث فتنه انگيزي مي شود، بپردازند. "جمال نصار" مدير مرکز تحقيقات تمدن نيز در گفت و گو با العالم تاکيد کرد: مطرح کردن چنين مسائلي باعث بوجود آمدن فتنه اي بزرگ و جنگ داخلي خواهد شد. وي افزود: ما اکنون در مرحله اي هستيم که مي خواهيم پس از سرنگوني رژيم مبارک که مصر را به تباهي کشانده بود، اين کشور را به پيشرفت برسانيم؛ به همين دليل نبايد اجازه دهيم اينگونه افکار خطرناک مطرح شود. نصار خاطرنشان کرد: گروهي عالم نما باعث ايجاد نگراني در کشور مي شوند، بنابراين بايد بسيار هوشيار باشيم. ما در حال حاضر در مرحله قيام وسازندگي بسر مي بريم و بايد تلاش هايمان را در اين زمينه به کار گيريم. "عبدالحليم عزمي حسيني" پژوهشگر اسلامي نيز در اين باره در گفت و گو با العالم اظهار داشت: موضوع تخريب مزارها که انديشه سلفي تکفيري مورد حمايت عربستان بدان اعتقاد دارد نتايج بسيار خطرناکي براي امنيت و ثبات مصر در پي خواهد داشت. وي خاطرنشان کرد: بيش از نيمي از مردم مصر از پيروان طريقت هاي صوفيه و دوستداران اهل بيت (ع) به شمار مي آيند. عزمي حسيني تأکيد کرد: مردم هرگز به سادگي از کنار اين موضوع نخواهند گذشت، و گروههاي زيادي از مردم در اعتراض به اين امر تظاهرات بزرگي را مقابل سفارت عربستان در قاهره برگزار کرده اند. "عبدالهادي قصبي" رئيس شوراي عالي طريقت هاي صوفيه در مصر نيز در اين باره به خبرنگار العالم گفت: تصميم وهابي ها براي تخريب مزار پيشينيان نيکوکار امت اسلامي کاملا برخلاف تعاليم اسلامي است و اين امر نتايج بسيار خطرناکي را به دنبال خواهد داشت.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها