زلال قرآن (777)؛

چرا گفته می شود عمر دنیایی مغتنم ترین فرصت برای رسیدن به کمال معنوی است؟

چرا گفته می شود عمر دنیایی مغتنم ترین فرصت برای رسیدن به کمال معنوی است؟
سه شنبه 27 ارديبهشت 1401 - 18:42

العالم _ زلال قرآن

عالم دنیا گرچه ذاتاً مرتبه نازله وپائین ترین مراتب عالم وجود است، ولی ازاین نظرکه رستنگاه درخت انسانیت وکشتزاربذرحقایق وجودیه ومحل بروزانوارطاهره ومهد تربیت نفوس پاک ومحل تحصیل مقامات عالیه ومزرعه آخرت است، مغتنم ترین عوالم است، چرا که اگرعالم دنیا نبود برای هیچ موجودی فرصت وتوفیق وصول به درجات کمال حاصل نمی گردید واگربُعد مادی وجود وتغییرات جوهریه طبیعیه وحرکات تکاملی آن نبود، هیچ یک ازنفوس ناقصه به حدکمال موعود خود نمی رسیدند وتقرب به خداوند برای هیچ کس قابل حصول نبودوهیچ انسانی به سکینه وآرامش وثبات نمی رسید وآدمیان برای همیشه ناقص باقی می ماندند.

پس انسان باید به قلب خویش بباوراند که، رستگاری و سعادت حقیقی دنیا و آخرت او در گرو سلوک اختیاری الی الله و عروج به معراج قرب خداوند و حضور سرافرازانه در پیشگاه با عظمت الهی که مقصد اعلی حیات اوست می باشد و آدمی موظف است بااغتنام فرصت عمروبا استفاده حداکثری ازمواهب دنیائی خدا داده درراه کسب هرچه بیشتروبهترمعنویت تلاش نماید.

دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها