اقدام دولت اسپانیا علیه جدایی طلبان کاتالونیا

يکشنبه 30 مهر 1396 - 15:17
اقدام دولت اسپانیا علیه جدایی طلبان کاتالونیا
اقدام دولت اسپانیا علیه جدایی طلبان کاتالونیا
اقدام دولت اسپانیا علیه جدایی طلبان کاتالونیا
اقدام دولت اسپانیا علیه جدایی طلبان کاتالونیا
اقدام دولت اسپانیا علیه جدایی طلبان کاتالونیا
اقدام دولت اسپانیا علیه جدایی طلبان کاتالونیا
اقدام دولت اسپانیا علیه جدایی طلبان کاتالونیا
اقدام دولت اسپانیا علیه جدایی طلبان کاتالونیا
اقدام دولت اسپانیا علیه جدایی طلبان کاتالونیا
اقدام دولت اسپانیا علیه جدایی طلبان کاتالونیا

دولت اسپانیا اعلام کرد برای برکناری دولت جدایی طلب منطقه کاتالونیا و برگزاری انتخابات جدید در این منطقه نیمه خودمختار اقدام خواهد کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها