سخنان امام جمعه بغداد درباره حاج قاسم +ویدیو با زیرنویس

سخنان امام جمعه بغداد درباره حاج قاسم
امام جمعه بغداد درباره حاج قاسم سلیمانی گفت: اکثر کسانی که درباره حاج قاسم سلیمانی صحبت می کنند، آرزویشان این است که با ایشان ملاقات کنند.

نظرات

ارسال نظر