دهقان رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف: مفسدان اقتصادی را لوله می‌کنیم

دهقان رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف: مفسدان اقتصادی را لوله می‌کنیم
دهقان رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف: مفسدان اقتصادی را لوله می‌کنیم

نظرات

ارسال نظر