صدری ها غایب اساسی دومین جلسه گفتگوی ملی

صدری ها غایب اساسی دومین جلسه گفتگوی ملی
دوشنبه 14 شهريور 1401 - 19:14

العالم _ عراق

خبر:

دومین نشست موسوم به گفتگوهای ملی عراق امروز به دعوت کاظمی و با حضور سران همه جریان های سیاسی و همچنین برهم صالح و حلبوسی برگزار شد غایب این جلسه البته صدر بود.

تحلیل:

- علی رغم اعلام کناره گیری رسمی مقتدی صدر از میدان سیاست، موضع گیری های بعدی او نشان داد انچنانکه وعده داده است ازسیاست فاصله نگرفته است و بر همین مبنا انتظار ازایشان این بود که در جلسه گفتگوی ملی امروز شرکت کند که البته در آن حاضر نشد. شاید مفهوم این عدم حضور ان باشد که صدر همچنان ترجیح می دهد به روش خود و به شیوه ای اعتراضی منویات خود و هوادارانش را پیگیری کند.

- بیانیه دیروز حلبوسی ودعوت وی مبنی براینکه بایستی درخصوص برخی مسائل خاص ابتدا گفتگو وجمع بندی صورت گیرد وبعداین مسائل برای اجرا وتصویب به نهادهای قانونی سپرده شود بنظر در جلسه امروز محل توجه قرار گرفت. چنان که مقرر گردید کمیته ای فنی بر مسائل کلیدی همچون انتخابات زودهنگام، بررسی تغییراتی در قانون انتخابات و ... متمرکز شود و مطالعه ای اساسی و راهگشا ارائه کند. بدیهی است که تصمیم جلسه امروز به هیچ وجه جایگزین قانون مستقر و جاری در عراق نخواهد بود و صرفا پیشنهاداتی از جنس خروج از بحران را به نهادهای قانونی ارائه خواهد کرد و نه بیشتر.

- خروجی نشست امروز جلسه گفتگوی ملی هم نشان داد این گفتگوها به هیچ وجه جایگزین قانون نمی شوند بلکه تسهیل کننده راه تحقق قانون هستند.

- حسب اخبار، دیر یازود اولین جلسه پارلمان پس ازتعطیلی یکماه وچند روزه اخیر برگزار خواهد شد .موضوع شکایت درخصوص پذیرش استعفای نمایندگان صدری ازپارلمان نیز تا 28 ماه جاری میلادی تعیین تکلیف خواهد شد.بنظر میرسد تا حصول این دو مساله همچنان اصرار برگفتگوی ملی برای پرهیز ازورود به بحران یا بحرانهای جدید ضرورت اساسی این روزهای عراق باشد و بدیهی است که گفتگو در فضای مجازی و بعضا آلوده شدن این نوع از اعلام مواضع با مفاهیمی توهین امیز و به دور از ادب اسلامی هم رافع هیچ گونه مشکلی از مشکلات فراروی عراق نیست و هم وافی به مقصود اصلاح امور در این کشور نمی باشد.

پربیننده ترین خبرها